logo 200px

ความหมายของตราสัญลักษณ์

1.   พลังของประชาชนที่เป็นแกนกลางในการพัฒนาประเทศ โดยมีภาพคนอยู่ในรูปหัวใจชูมือแสดงพลังบนพื้นสีทองซึ่งแสดงถึงความ เจริญรุ่งเรือง

2.   กระบวนการพัฒนาประเทศที่เป็นพลวัตนำความเจริญมาสู่ประเทศ แทนด้วยภาพธงไตรรงค์ที่พริ้วหมุนจากฐานรากไปสู่ยอดแหลมในรูปทรงของ สถาปัตยกรรมแบบไทย

3.   ภาพรวมของสัญลักษณ์จะอยู่ในเส้นกรอบทรงดอกบัวที่สื่อถึง ความเป็นธรรมที่ค้ำจุนสังคมไทย

 

ความหมายแห่งสีตราสัญลักษณ์

สีทอง   แสดงถึง ความเจริญ ความรุ่งเรือง ความขลังและความศักดิ์สิทธิ์

สีน้ำเงิน สีขาวและสีแดง   เป็นสีของธงชาติไทย อันหมายถึง ประเทศไทย

สีเทา   แสดงถึงความมีเสรีภาพ

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com