วิสัยทัศน์

 

"องค์กรแห่งปัญญา ให้คำปรึกษา สะท้อนปัญหาจากประชาสู่รัฐ"

 

**(มติสภาที่ปรึกษาฯ ในคราวการประชุม นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551)

 

พันธกิจ

จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายที่มีคุณภาพ ทันเหตุการณ์ และมองการณ์ไกลต่อคณะรัฐมนตรี โดยการศึกษาและการมีส่วนร่วม
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com