นายโคทม  อารียา

ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 

นายสุธรรม  จิตรานุเคราะห์

รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คนที่ 1

 

 

 นายวรพล  โสคติยานุรักษ์

รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คนที่ 2

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com