นายโอกาส  เตพละกุล

ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 

นายสมควร  รวิรัช

รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คนที่ 1

 

 

 นางภรณี  ลีนุตพงษ์

รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คนที่ 2

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

นาย

 

ประธานคณะทำงาน

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com